Мы производим строительный и отделочный камень из эстонского известняка и доломита с 1992 г. Мы объединили многолетний опыт своих работников в области обработки и установки природного камня с традициями обработки камня в Эстонии и историческими знаниями.В своих работах мы используем

- ИЗВЕСТНЯК, традиционный строительный камень из Северной Эстонии
- Доломит ИНЬЮ , желтоватый доломит из Ляэне-Вирумаа

Мы переоценили опыт каменотёсов Эстонии в целенаправленном использовании различных слоёв известняка, поэтому мы выламываем камень вручную в принадлежащих нам каменоломнях и тем самым гарантируем устойчивость нашей продукции к атмосферному воздействию.

Размеры продукции и способ отделки выполняем согласно пожеланиям и заказу клиента.

Возможности отделки плит и поверхностей: природная, пиленая, шлифованная, чёсаная, антик.

Наша продукция изготавливается на станках с ЧПУ. Плиты и поверхности калиброванной толщины, все срезы выполняются качественно.

HM Stone Co АО ОБЩИЕ УСЛОВИЯ*


(являются частью Договора продажи и Заказов)
Действуют с 01.01.2004
1. Üldsätted ja mõisted

1.1.Käesolevad tüüptingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised paekivi- ja dolomiittoodete müügitingimused HM Stone Co OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja ostja vahel (edaspidi nimetatud Ostja). Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.

1.2.Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu või tellimuse (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks.

1.3.Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Müügiese), samuti Müügieseme kogus, hind, ettemaksu suurus, maksetähtaeg, üleandmise tingimused ja tähtaeg, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.

1.4.Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.

1.5.Leping jõustub Lepingus toodud ettemaksu laekumise momendist Müüja pangaarvele.

1.6.Pooltel on õigus Lepingust taganeda enne selle täitmist Lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

2. Müügihinna tasumine

2.1.Ostja tasub ettemaksuna 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa

2.2.Ülejäänud osa Müügieseme hinnast tasub Ostja 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale teatanud Müügieseme Ostjale üleandmiseks valmispanekust. Ostja kohustub tasuma Müügieseme hinna täies ulatuses enne Müügieseme kättesaamist ja omandiõiguse üleminekut.

2.3.Lepingus ettenähtud maksed tasub Ostja Müüja pangaarvele.

2.4.Ostjal on õigus igal ajal enne Lepingu täitmist Lepingust taganeda, millest Ostja informeerib Müüjat kirjaliku avaldusega. Juhul, kui Ostja taganeb ilma, et Müüja oleks omapoolseid kohustusi rikkunud, enne Lepingu täitmist ja Müügieseme üleandmist Lepingust, jääb Ostja poolt tehtud ettemaks...


LOE EDASI SIIT...

Контакт и месторасположение

Mõisa tee 28, Maardu küla, Jõelähtme vald, 74210 Harjumaa

HM Stone Co АО
Э-почта: hmstone@hmstone.ee
рег. № 10997135
Номер налогообязанного по НДС: EE100886755

Г-н Hillar Müür
тел: +372 5019098
тел: +382 5277037
Э-почта: hillar@hmstone.ee