Vi har tillverkat bygg- och dekorsten av estnisk kalksten och dolomit sedan år 1992. Vi har kombinerat vår personals långa erfarenhet i bearbetning och installation av sten med estniska traditioner i stenbearbetning och historisk kunskap.I vårt arbete använder vi:

- KALKSTEN, traditionell byggsten från Norra Estland
- INJU Dolomit , gultonad dolomit från Lääne-Virumaa

Vi värdesätter starkt estniska stenmästares erfarenheter i användning av kalksten för olika ändamål och vår kalksten bryts för hand från stenbrott som vi äger och tack vare detta kan vi garantera att våra produkter är väderbeständiga.

Produkterna kan måttbeställas och bearbetas enligt kundens önskemål.

Plattor och bänkskivor kan beställas med följande ytbearbetning: naturlig, sågad, slipad, borstad, antik.

Våra produkter tillverkas med CNC maskiner. Plattor och bänkskivor har en jämn tjocklek, alla snitt har hög kvalitet.

HM Stone Co OÜ GENERELLA VILLKOR*


(är en del av Försäljningsavtalet och Beställningen)
Gäller från och med 1/1 2004
1. Üldsätted ja mõisted

1.1.Käesolevad tüüptingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised paekivi- ja dolomiittoodete müügitingimused HM Stone Co OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja ostja vahel (edaspidi nimetatud Ostja). Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.

1.2.Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu või tellimuse (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks.

1.3.Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Müügiese), samuti Müügieseme kogus, hind, ettemaksu suurus, maksetähtaeg, üleandmise tingimused ja tähtaeg, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.

1.4.Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.

1.5.Leping jõustub Lepingus toodud ettemaksu laekumise momendist Müüja pangaarvele.

1.6.Pooltel on õigus Lepingust taganeda enne selle täitmist Lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

2. Müügihinna tasumine

2.1.Ostja tasub ettemaksuna 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa

2.2.Ülejäänud osa Müügieseme hinnast tasub Ostja 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale teatanud Müügieseme Ostjale üleandmiseks valmispanekust. Ostja kohustub tasuma Müügieseme hinna täies ulatuses enne Müügieseme kättesaamist ja omandiõiguse üleminekut.

2.3.Lepingus ettenähtud maksed tasub Ostja Müüja pangaarvele.

2.4.Ostjal on õigus igal ajal enne Lepingu täitmist Lepingust taganeda, millest Ostja informeerib Müüjat kirjaliku avaldusega. Juhul, kui Ostja taganeb ilma, et Müüja oleks omapoolseid kohustusi rikkunud, enne Lepingu täitmist ja Müügieseme üleandmist Lepingust, jääb Ostja poolt tehtud ettemaks...


MER INFORMATION HÄR...

Kontakt och läge

Mõisa tee 28, Maardu küla, Jõelähtme vald, 74210 Harjumaa

HM Stone Co OÜ
E-post: hmstone@hmstone.ee
Org. nr. 10997135
VAT-nummer EE100886755

Hillar Müür
Tel +372 5019098
Tel: +382 5277037
E-post: hillar@hmstone.ee