Tegeleme Eesti paekivist ja dolomiidist ehitus- ning viimistluskivide tootmisega aastast 1992. Oleme ühendanud meie töötajate aastatepikkuse kogemuse looduskivi töötlemisel ja paigaldamisel ning Eesti kivitöötlemise traditsioonid ja ajaloolised teadmised.Oma töödes kasutame:

- PAEKIVI, traditsiooniline ehituskivi Põhja-Eestist
- INJU Dolomiit , kollase tooniga dolomiit Lääne-Virumaalt

Oleme taasväärtustanud Eesti kivimeistrite kogemused erinevate paekihtide sihipärasel kasutamisel ning kivi murrame meile kuuluvatest paemurdudest käsitsi sellega garanteerime oma toodete ilmastikukindluse.

Toodete mõõdud ja viimistluse viisi teostame vastavalt tellimusele ja kliendi soovile.

Plaatide ja tasapindade viimistlusvõimalused: looduslik, saetud, lihvitud, harjatud, antiik.

Meie tooted valmivad CNC masinatega. Plaadid ja tasapinnad on kalibreeritud paksusega, kõikide lõigete tulemus kvaliteetne.

HM Stone Co OÜ ÜLDTINGIMUSED*


(kuuluvad Müügilepingu ja Tellimuste juurde)
Kehtivad alates 01.01.2004
1. Üldsätted ja mõisted

1.1.Käesolevad tüüptingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised paekivi- ja dolomiittoodete müügitingimused HM Stone Co OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja ostja vahel (edaspidi nimetatud Ostja). Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.

1.2.Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava müügilepingu või tellimuse (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks.

1.3.Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Müügiese), samuti Müügieseme kogus, hind, ettemaksu suurus, maksetähtaeg, üleandmise tingimused ja tähtaeg, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.

1.4.Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.

1.5.Leping jõustub Lepingus toodud ettemaksu laekumise momendist Müüja pangaarvele.

1.6.Pooltel on õigus Lepingust taganeda enne selle täitmist Lepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

2. Müügihinna tasumine

2.1.Ostja tasub ettemaksuna 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa

2.2.Ülejäänud osa Müügieseme hinnast tasub Ostja 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale teatanud Müügieseme Ostjale üleandmiseks valmispanekust. Ostja kohustub tasuma Müügieseme hinna täies ulatuses enne Müügieseme kättesaamist ja omandiõiguse üleminekut.

2.3.Lepingus ettenähtud maksed tasub Ostja Müüja pangaarvele.

2.4.Ostjal on õigus igal ajal enne Lepingu täitmist Lepingust taganeda, millest Ostja informeerib Müüjat kirjaliku avaldusega. Juhul, kui Ostja taganeb ilma, et Müüja oleks omapoolseid kohustusi rikkunud, enne Lepingu täitmist ja Müügieseme üleandmist Lepingust, jääb Ostja poolt tehtud ettemaks...


LOE EDASI SIIT...

Kontakt ja asukoht

Mõisa tee 28, Maardu küla, Jõelähtme vald, 74210 Harjumaa

HM Stone Co OÜ
E-post: hmstone@hmstone.ee
Reg no. 10997135
KMKR no. EE100886755

Hr Hillar Müür
Tel +372 5019098
Tel: +382 5277037
E-post: hillar@hmstone.ee